EtusivuRovakairaHallinto ja tilintarkastajat

Hallinto ja tilintarkastajat

 HALLITUS Yhtiökokouksen 21.3.2019 valitsemat hallituksen jäsenet
HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA:
Rantajääskö Tapani, Kittilä
VARAPUHEENJOHTAJA: Mäkitalo Arja, Sodankylä
VARSINAISET JÄSENET: Ansala Liisa, Rovaniemi
Heikkinen Pekka, Sodankylä
Kyrö Reijo, Kittilä
Nevalainen Paula, Kittilä
Puhalainen Hannu, Rovaniemi
Pyhäjärvi Mikko, Sodankylä
Uimaniemi Jukka, Rovaniemi
VARAJÄSENET: Granroth Aaro, Kittilä
Karvo Seija, Rovaniemi
Nurmela Kauko, Sodankylä
SIHTEERI: Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja
Marianne Mursu
TOIMITUSJOHTAJA: Diplomi-insinööri Tapio Jalonen
TILINTARKASTAJA: Ernst & Young Oy
Vastuullisena tilintarkastajana
Anne Räisänen, KHT, JHTT