EtusivuRovakairaHallinto ja tilintarkastajat

Hallinto ja tilintarkastajat

 HALLITUS Yhtiökokouksen 23.3.2020 valitsemat hallituksen jäsenet
HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA:
Rantajääskö Tapani, Kittilä
VARAPUHEENJOHTAJA: Mäkitalo Arja, Sodankylä
VARSINAISET JÄSENET: Ansala Liisa, Rovaniemi
Lehtinen Markku, Sodankylä
Kyrö Reijo, Kittilä
Nevalainen Paula, Kittilä
Puhalainen Hannu, Rovaniemi
Pyhäjärvi Mikko, Sodankylä
Uimaniemi Jukka, Rovaniemi
VARAJÄSENET: Granroth Aaro, Kittilä
Karvo Seija, Rovaniemi
Nurmela Kauko, Sodankylä
SIHTEERI: Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja
Marianne Kumpulehto
TOIMITUSJOHTAJA: Diplomi-insinööri Tapio Jalonen
TILINTARKASTAJA: TALVEA Tarkastuspalvelu Oy
Vastuullisena tilintarkastajana
Marko Paasovaara, KHT, JHT