EtusivuPalvelutMaankäyttö

Maankäyttö

Säänvarma jakeluverkko

Rovakaira investoi jakeluverkon luotettavuuden parantamiseen yli 10 miljoonaa euroa vuodessa. Summalla rakennetaan uutta avojohtoverkkoa teiden reunoihin 100 km, kaapeloidaan taajamien keskijänniteverkkoja ja uusitaan kymmeniä muuntamoja pienjänniteverkkoineen. Säävarma jakeluverkko tulee olla valmis vuoteen 2028 mennessä (Sähkömarkkinalaki 588/2013).

Maankäyttöasioita koskeviin kysymyksiin vastaa maankäyttöinsinööri
Juha-Pekka Holm 0400 399349.

 

Johtokatujen raivaus

Kesäaikana raivataan aluspuustoa sähkölinjoilta. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivauksen yhteydessä poistetaan myös sähkönjakelun toimitusvarmuutta uhkaavia reunapuita (Johtoalueiden vierimetsien hoito-ohje). Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, jota Rovakaira ei poista johtoalueilta.

Raivauksia koskeviin kysymyksiin vastaavat alue-esimiehet.

 

Lähteet

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588

Johtoalueiden vierimetsien hoito opas (pdf)